Dodenherdenking Hoevelaken 2023

Dit jaar heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei het thema ‘Leven met oorlog gekozen. Dit thema is de rode draad die in Nederland door alle herdenkingen, vieringen en activiteiten loopt. Centraal staat de impact van oorlog op individuen, families en samenleving.

Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de direct betrokkenen als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Jongere generaties dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met zich mee – dichtbij of ver weg. Sommige kinderen en kleinkinderen van getroffenen worstelen met vragen over de eigen identiteit.

Tijdens de 4 mei Dodenherdenking in Dorpshuis ‘De Stuw’ zal onze plaatsgenoot Generaal-majoor vlieger buiten dienst Theo ten Haaf de 4 mei toespraak verzorgen. Hij is uitgezonden geweest naar Bosnië, Macedonië, Albanië, Irak en Afghanistan. Ook had hij vanuit Defensie de leiding over de MH-17 recovery operatie. Theo zal daarbij, gebaseerd op zijn eigen ervaringen, ingaan op de effecten van oorlog en het belang en het beleven van vrijheid. Zowel voor ons als individu als voor onze samenleving.

Herdenkingsbijeenkomst (19:00 tot 19:45 uur, Dorpshuis ‘De Stuw’)

Stille tocht (19:50 tot 19:58 uur)

Om 19:50 uur vertrekken de aanwezigen voor een stille tocht vanaf Dorpshuis ‘De Stuw’ naar het monument in Park Weldam.
Ze worden hierbij begeleid door de Natres en The Seaforth Highlanders of Holland.

Herdenking bij het monument (19:58 uur)

Signaal Taptoe door hoornblazer, gevolgd door twee minuten stilte.

Kransleggingen.

Na de kranslegging zal de stoet zijn weg vervolgen via Park Weldam, Westerdorpsstraat en De Brink naar Dorpshuis ‘De Stuw’, alwaar de stille tocht wordt beëindigd.

De 4 mei herdenking wordt o.a. mogelijk gemaakt door de bijdrage van:

Gemeente Nijkerk
Korps Nationale Reserve
Theo ten Haaf, Generaal-majoor KLu vlieger b.d.
Rebecca Smit en Winnyfred Beldman (cello)
Mark Walter (trompet)
The Seafort Highlanders of Holland

Vlaginstructie

4 mei

Op deze dag gaat de Nederlandse vlag van 18:00 uur tot zonsondergang halfstok.